Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης οι μαθητές/μαθήτριες παρακολούθησαν μια σύντομη παρουσίαση (PowerPoint) και συζήτησαν σχετικά με την ενέργεια. Συγκεκριμένα προσεγγίστηκαν τα ακόλουθα θέματα: • Ορισμός της έννοιας «ενέργεια» • Μορφές της ενέργειας • Μετατροπή μιας μορφής ενέργειας σε άλλη (οι μαθητές/μαθήτριες • παρακολούθησαν και πειράματα μετατροπής της χημικής ενέργειας σε • φωτεινή και της δυναμικής σε κινητική) • Το ενεργειακό πρόβλημα (εξάντληση φυσικών πόρων, έκλυση CO2 και άλλων ρυπογόνων αερίων) • Το φαινόμενο του θερμοκηπίου και οι συνέπειές του • Τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας στην καθημερινή ζωή Στη συνέχεια, οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολούθησαν ένα πείραμα σε εξωτερικό χώρο, προκειμένου να κατανοήσουν πώς λειτουργεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου ( βλ. επισυναπτόμενη εικόνα). Έπειτα, χωρίστηκαν σε 6 ομάδες, έλαβαν το φύλλο εργασίας που αντιστοιχούσε στην ομάδα τους και ξεκίνησαν την ενεργειακή επιθεώρηση του σχολικού κτηρίου και της αυλής. ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ Οι μαθητές/μαθήτριες κατέγραψαν τις συσκευές που καταναλώνουν ενέργεια, τη θερμοκρασία σε κάθε χώρο καθώς και ενεργοβόρες πρακτικές. Ακόμη, εντόπισαν διάφορα προβλήματα και ελλείψεις στο κτήριο που έχουν ως απόρροια την κατασπατάληση ενέργειας. Τέλος, διατύπωσαν προτάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο. Από τη συζήτηση στην ολομέλεια που ακολούθησε προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα: 1. Οι περισσότερες σε αριθμό ενεργοβόρες συσκευές χρησιμοποιούνται στην αίθουσα πληροφορικής, στο γραφείο των καθηγητών και στο κυλικείο. 2. Οι πιο συχνές ενεργοβόρες πρακτικές είναι η χρήση τεχνητού φωτισμού σε χώρους όπου το φυσικό φως είναι αρκετό, η μη χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης, η διατήρηση των ηλεκτρικών συσκευώνσε κατάσταση αναμονής και η ρύθμιση των κλιματιστικών σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία (18 ο C). 3. Ο προσανατολισμός του σχολείου στον άξονα Ανατολής –Δύσης και ηέλλειψη καλής θερμομόνωσης στη στέγη του κτηρίου είναι τα βασικάαίτια για την αυξημένη θερμοκρασία στις αίθουσες διδασκαλίας.Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν για την εξοικονόμηση ενέργειας στοσχολείο ήταν οι ακόλουθες: 1. Να μην παραμένουν οι ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές σεκατάσταση stand by, όταν δε χρησιμοποιούνται. 2. Να τοποθετηθούν σε καίρια σημεία αυτοκόλλητα που υπενθυμίζουν το σβήσιμο των φώτων/συσκευών. 3. Να αντικατασταθούν οι παλιοί λαμπτήρες φωτισμού με λαμπτήρες εξοικονόμησης. 4. Να μη χρησιμοποιείται ο τεχνητός φωτισμός σε χώρους όπου επαρκεί ο φυσικός. 5. Να τοποθετηθούν φωτοανακλαστικά τζάμια στα παράθυρα. 6. Να γίνει θερμομόνωση στην οροφή του κτηρίου. 7. Να ρυθμιστούν τα κλιματιστικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες-στόχους. Το πείραμα για το φαινόμενο του θερμoκηπίου προέρχεται από την ιστοσελίδα "Το σχολείο της ενέργειας" (https://www.ifg.gr/webapp/mission-7b.html), ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΠΕ 02)