Little steps make a big difference. Together, we care for our home. To je oficiálny názov druhého medzinárodného projektu programu Erasmus+, do ktorého sa naša škola zapojí v tomto školskom roku. Aj tento projekt bude dvojročný, naša škola bude partnerskou školou spolu s partnermi zo Španielska, Rumunska, Turecka a Grécka.

Aj keď sme škola, ktorá zavádza a podporuje inovatívne a progresívne metódy vzdelávania a súčasné výdobytky vedy, techniky a informatiky, nezabúdame na dôležitosť výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany životného prostredia a udržateľnosti prírodných zdrojov. A práve preto sme sa zapojili do projektu, ktorého tieto aspekty sú hlavnou myšlienku. Projekt koordinuje škola z poľského mesta Kielce.

Naším spoločným cieľom bude na konci projektových aktivít získanie certifikátu Zelená škola a vlajky siete Eco-schools.

Zelená škola (www.zelenaskola.sk) je environmentálny vzdelávací program určený pre školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Program na Slovensku koordinuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica a národným garantom je sieť environmentálne - výchovných organizácií ŠPIRÁLA. Medzinárodným garantom je Nadácia FEE - Foundation for Environmental Education, ktorá už viac ako 15 rokov realizuje certifikačný program “Zelená škola” v takmer 50 krajinách. Realizácia tohto programu vytvára pre žiakov priestor pre rozvoj ich tvorivého a kritického myslenia a vnáša do vyučovania bádateľstvo a objavovanie. Veríme, že výsledkom realizácie programu Zelenej školy a nášho medzinárodného projektu bude pozitívna zmena životného prostredia, vzájomných vzťahov a celkovej atmosféry v škole.

V tejto súvislosti začne v školskom roku 2018/2019 na našej škole pracovať Kolégium Zelenej školy (Erasmus+ Club). Na základe vypracovania environmentálneho auditu sa zameriame na prioritnú tému Zeleň a ochrana prírody, ku ktorej pribudne aj vedľajšia téma - Voda. Voda bude zároveň ústrednou témou krátkodobej výmeny žiakov na Slovensku, ktorou sa odštartujú ďalšie mobility a workshopy v Grécku, Rumunsku, Španielsku a Poľsku.

V prvých dvoch mesiacoch čaká na našu školu environmentálny audit zameraný na zeleň a jej prítomnosť v interiéri a exteriéri školy.

Ten nám pomôže zistiť, čo robí naša škola v prospech zelene a ochrany prírody, ale aj to, aké má škola rezervy a možnosti, ako by sa mohla zlepšiť. Audit nám ďalej poslúži na vypracovanie environmentálneho plánu školy, pomocou ktorého premeníme naše školské átrium na územie chránené školou a bude prostredím, o ktoré sa staráme, v ktorom oddychujeme, ale aj aktívne využívame, ktoré si vážime a preto ho chceme chrániť.

O tom, ako sa bude naša škola “pozitívne” meniť a posúvať smerom k zelenej európskej škole najmä vďaka našim žiakom, vás budeme priebežne informovať.