Aj tretí deň prebiehajúceho nadnárodného projektového stretnutia Eco-Schools naplnil naše očakávania. Učitelia spolu so žiakmi partnerskej školy v Jaworzni pre nás pripravili tzv. open lessons. V prvej časti vyučovacej hodiny formou pokusov, bádania a zážitkového učenia sprístupnili žiakom nové učivo, týkajúce sa fyzikálnych vlastností kvapalín a vedenia eletrického prúdu v roztokoch.

Druhú časť hodiny venovali zisťovaniu hodnoty ph vopred pripravených roztokov za použitia lakmusového papierika. 

Po veľmi zaujímavej otvorenej hodine program pokračoval návštevou Centra geoedukácie, ktoré od roku 2012 plní funkciu vzdelávacieho centra pre žiakov miestneho regiónu. Centrum je súčasťou Geoparku Kielce, ktorý spadá do Świętokrzyskeho národného parku. V budove sa nachádza Klub nadšencov geológie - priestor (špeciálna trieda, resp. učebňa) venovaná geologickému vzdelávaniu pre deti a študentov škôl, kde prostredníctvom didaktických hier s použitím vzoriek skál, minerálov žiaci a nadšenci geológie môžu cítiť, dotýkať sa a pochopiť históriu Zeme zaznamenanú v skalách a fosíliach.

Počas dňa nebola núdza o ďalšie nezabudnuteľné zážitky, čo potvrdila aj návšteva Národného múzea v Kielce a "Dziupla" - lesnej materskej školy, fungujúcej priamo v prírode, kde sa deti učia na čerstvom vzduchu bez ohľadu na ročné obdobie, či počasie. Aj takto v predvianočnom mrazivom počasí tam 13 detí šantilo v prírode uprostred lesa a svoje predškolské vzdelávanie absolvovalo v sparťanských podmienkach v lone prírody.

Čaká nás ešte jeden, posledný deň pracovného stretnutia a veríme, že tento bude príjemným zavŕšením pracovných povinností uplynulých dní. Po ňom ešte spiatočná cesta na Slovensko a hneď po vianočných prázdninách prvá projektová mobilita aj s pobytom žiakov. Hostiteľskou krajinou bude Slovensko a teda naša škola bude hostiť žiakov z piatich európskych krajín, ktorým záleží na tom, aby sme produkovali menej odpadov, šetrili vodou a žili ekologickejšie.